Guardamobles

GUARDAMOBLES Donat l'important número de pertinences, Mudances Servi Flash Andorra li ofereix durant el trasllat el seu servei de guardamobles, on les seves pertinences estaran guardades sota les més absolutes garanties. El seu mobiliari i material es guarda en els nostres magatzems de forma exclusiva i independent, sota sistemes de seguretat i control. D'aquesta manera tindrà la certesa de que no passarà res a les seves propietats.

GUARDAMOBLES Donat l’important número de pertinences, Mudances Servi Flash Andorra li ofereix durant el trasllat el seu servei de guardamobles, on les seves pertinences estaran guardades sota les més absolutes garanties. El seu mobiliari i material es guarda en els nostres magatzems de forma exclusiva i independent, sota sistemes de seguretat i control. D’aquesta manera tindrà la certesa de que no passarà res a les seves propietats.

GUARDAMOBLES  Donat l’important número de pertinences, Mudances Servi Flash Andorra li ofereix durant el trasllat el seu servei de guardamobles, on les seves pertinences estaran guardades sota les més absolutes garanties. El seu mobiliari i material es guarda en els nostres magatzems de forma exclusiva i independent, sota sistemes de seguretat i control. D’aquesta manera tindrà la certesa de que no passarà res a les seves propietats.