Consells

Demani assessorament a l’empresa de mudances Un empresa de mudances professional, li pot oferir serveis que potser vostè desconeix, com ara  guardamobles, grua carrega mobles,...

Demani assessorament a l’empresa de mudances Un empresa de mudances professional, li pot oferir serveis que potser vostè desconeix, com ara  guardamobles, grua carrega mobles,…

L’empresa que esculli ha de ser legal

Per  comprovar-ho exigeixi un contracte homologat que certifiqui que l’empresa està inscrita a Andorra com empresa i al registre d’empreses dedicades a aquesta activitat amb el seu NRT.
Què s’emportarà a la nova llar?

El dia de la mudança tingui escollit allò que s’emportarà a la nova llar i allò que deixarà o donarà a qui ho necessiti. Pensi que la nova llar no tindrà les mateixes dimensions, asseguri’s de que tot allò que s’emporti tingui el seu lloc en la futura llar.
Demani assessorament a l’empresa de mudances

Un empresa de mudances professional, li pot oferir serveis que potser vostè desconeix, com ara  guardamobles, grua carrega mobles,…
Pressupost

No accepti un pressupost per telèfon, demani’l sempre per escrit i si cal amb contracte. Moltes vegades l’empresa ha d’acudir al lloc de la mudança per veure’n les condicions i poder-ne fer un pressupost exacte. Hi ha molts factors que poden variar-ne el preu: ascensor, dimensions del pis,…
Planifiqui la mudança amb antelació

Demani diferents pressupostos i esculli l’empresa amb qui realitzarà la mudança amb antelació per poder concretar el dia de la mudança. Pensi que poden passar uns dies abans no li puguin donar hora.